100+ विरुद्धार्थी शब्द | Virudharthi Shabd | Click Right Now

Virudharthi Shabd

विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे एखाद्या शब्दाचा विरुद्ध असलेला अर्थ किंवा एखाद्या शब्दाचा उलट अर्थ म्हणजेच विरुद्धार्थी शब्द होय. विरुद्धार्थी शब्दांचा अभ्यास करत असताना आपण दिवस × रात्र, खरे × खोटे अशा छोट्या छोट्या उदाहरणांवरून विरुद्धार्थी आठवू शकतो.

Free – 11th marathi digest pdf 2022 | 11th marathi book answers pdf

navneet 11th marathi digest pdf download

Free – 11th marathi digest pdf 2022 | 11th marathi book answers pdf 11th marathi digest pdf : विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या नवीन लेखांमध्ये मी आपल्या सर्वांचे प्रथमता स्वागत करतो आणि आपल्या सर्वांना इयत्ता अकरावी मराठी विषयाचे सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला अगदी सुटसुटीत आणि सोप्या पद्धतीने मिळतील म्हणून आपल्या सर्वांसाठी हा लेख खूप महत्त्वाचा होणार आहे याची खात्री मी आपल्याला आत्ताच करून देतो आणि आजच्या या इयत्ता अकरावी मराठी गाईड या विषयाला सुरुवात करतो.

11th Marathi Digest Pdf Download | Balbharati Solutions for Marathi

navneet 11th marathi digest pdf download

11th Marathi Digest Pdf Download : आपण गुगलवर जाऊन इयत्ता अकरावी मराठी गाईड विषयी कोणत्याही प्रकारची माहिती शोधत असाल आणि आमच्या या वेबसाईटवर आला असाल तर प्रथमता मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपण अगदी बरोबर वेबसाईटवर आला आहात आणि आपल्याला या वेबसाईट मध्ये इयत्ता अकरावी मराठी गाईड विषयी सर्व माहिती मिळणार आहे याची देखील तुम्हाला खात्री करून देतो.

12th Marathi Digest | 12th Marathi Navneet pdf

12th Marathi Digest

12th Marathi Digest : मित्रांनो जर तुम्ही google वर जाऊन इयत्ता बारावी मराठी गाईड असं काही सर्च करत असाल आणि तुम्ही आमच्या या लेखावर किंवा ब्लॉक पोस्टवर आला असाल तर मी प्रथमतः आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो .