[1000+] समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

[1000+] समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

समानार्थी शब्द मराठी : विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या नवीन लेखांमध्ये मी प्रथमतः आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो आणि आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की आजचा हा लेख आपल्या सर्वांसाठी खूप महत्त्वाचा होणार आहेत कारण आजच्या लेखांमध्ये आपण मराठी समानार्थी शब्द म्हणजे काय आणि त्याचप्रमाणे मराठी समानार्थी शब्दांचे काही उदाहरणे देखील बघणार आहोत म्हणून आपण आजच्या या लेखाला काळजीपूर्वक वाचावे जेणेकरून मराठी समानार्थी शब्दांविषयी आपल्या मनातील सर्व गोष्टींचे उत्तरे आपल्याला अगदी सुटसुटीत पद्धतीने मिळते.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi

समानार्थी शब्द म्हणजे काय? | Samanarthi Shabd Manaje kay ?

मराठी समानार्थी शब्द म्हणजे एखादा शब्दाचा समान असलेला अर्थ म्हणजेच मराठी समानार्थी शब्द होय उदाहरणार्थ आई या शब्दाचा समानार्थी शब्द माता आहे आपण समानार्थी शब्द देखील म्हणू शकतो.

समानार्थी शब्दांचा अभ्यास करत असताना आपल्याला पेपरमध्ये उदाहरण विचारले जातात आपल्याला शब्द विचारला जातो आणि त्या शब्दाचा समानार्थी शब्द आपल्याला पेपर मध्ये लिहावा लागतो या शब्दांचा मराठी मध्ये समान असलेला अर्थ आपल्याला लिहावा लागतो आणि हा अर्थ आपल्याला माहीत असला तरच आपण पेपरमध्ये हा अर्थ लिहू शकतो म्हणून आम्ही तुमच्यासाठी खाली काही समानार्थी शब्दांचे उदाहरण घेऊन आलेलो आहोत जेणेकरून आपल्याला हे उदाहरण वाचल्यानंतर एक अंदाज येईल की पेपर मध्ये कोणत्याही प्रकारचा समानार्थी शब्द आल्यानंतर आपण त्या प्रश्नाचे उत्तर कसे लिहावे हे समजेल म्हणून पाहूया खाली काही उदाहरणे समानार्थी शब्दांचे

शब्द                                               समानार्थी शब्द                                                             
अभिनेतानट
अचानकएकदम
अमापभरपूर, खूप, पुष्कळ
अंतराळअवकाश
अंगकाया, कुडी, वपु
अंगणआवार
अंगारनिखारा
अनाथपोरका
अनर्थसंकट
अपघातदुर्घटना
अभिवादननमस्कार, वंदन, प्रणाम
अभिनंदनगौरव
अभ्याससराव, परिपाठ, व्यासंग
अकल्पीतएकाकी घडणारे
अग्रटोक
अंडजपक्षी
अधरओठ , ओष्ठ
अक्षयनाश न पावनारे
उद्यमउद्योग
अनुजधाकटा भाऊ

आ पासून समानार्थी शब्द

शब्द                                              समानार्थी शब्द                                   
आवाजनाद, निनाद, रव
आयुष्यजीवन
आसराआश्रय, निवारा
आरोपआळ, तक्रार
आरोग्यतब्येत, प्रकृती
आकाशआभाळ, अंबर, नभ
आज्ञाआदेश, हुकूम
आनंदहर्ष, खुशी, समाधान, मोद
आईमाता ,जननी, माय, माउली, मातोश्री
आज्ञाहुकूम
आशाइच्छा
आसक्तीलोभ
आळानिर्बंध
आठवणसय, स्मृती, स्मरण
आग्रहहट्ट, हेका, अट्टाहास
ओढानाला, झरा, ओहोळ
आदरमान
आपत्तीसंकट
आरसादर्पण
आशीर्वादशुभचिंतन

इ  पासून समानार्थी शब्द | ई पासून समानार्थी शब्द

शब्द                       समानार्थी शब्द                      
इच्छा                 आशा            
इंदूचंद्र ,सोम, शशांक, निशानाथ, शशी, रजनीनाथ
इजाअपाय
इलाजउपाय
इशारासूचना
इंद्रसुरेंद्र
इहलोकमृत्युलोक
ईर्षाचुरस
ईशसूर, विभूध, अलख, प्रभू, त्रिदश
इज्जतमान, प्रतिष्ठा
ईश्वरपरमपिता, परमात्मा, प्रभु
इनामपुरस्कार
इतराजीनाखुषी, नाराजी
इमानीप्रामाणिक, एकनिष्ठ, नेक
इन्कारनकार
इडापिडासर्व दुःख
ईर्षाचुरस
इच्छितहितावह

उ पासून समानार्थी शब्द | ऊ पासून समानार्थी शब्द

शब्द                            समानार्थी शब्द
उपवनबगीचा
उत्सवसमारंभ, सण, सोहळा
उणीवकमतरता
उक्तीवचन
उठावाचीउठायची
उशीरविलंब
उपेक्षाहेळसांड
उत्कर्षभरभराट
ऊर्जाशक्ती
उदासखिन्न
उदरपोट
उजेडप्रकाश, तेज
उसळीउडी
उमेदउत्साह, हिम्मत, धैर्य
उषासकाळ, पहाट, प्रातःकाल, प्रभात, उषःकाल, अरुणोदय
उपहासमस्करी, थट्टा, चेष्टा
उत्सुकअधीर, आतुर, उत्कंठित
उसंतसवड, फुरसत
उचै:श्रवासमुद्रमंथनातून मिळालेला घोडा, १४ रत्नापैकी एक रत्न
उषःकालसकाळ

ए पासून समानार्थी शब्द | ऐ पासून समानार्थी शब्द

शब्द                                      समानार्थी शब्द                               
एकजूटएकी
एकताऐक्य
एकमेळएकता
ऐक्यएकजूट
ऐश्वर्यवैभव
ऐटरुबाब, डौल
एकाग्रएकचित्त, स्थिर, एकतान
एहसानदया, उपकार, कृपा
एटकर्णी होणेएखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे,
ऐदीआळशी, मंद, सुस्त
ऐपतकुवत
ऐक्यएकोपा
एकत्वएकी
ऐषआरामचैन, सुखोपभोग
ऐसपैसप्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद
ऐटबाजरुबाबदार
एकजूटएकी, ऐक्य
एकाक्षकावळा
एकतंत्रराजतंत्र,
एकछत्रतानाशाही

ओ पासून समानार्थी शब्द | औ पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
ओळखपरिचय
ओझेवजन, भार
ओठअधर,ओष्ठ
ओढानाला
ओहोळझरा
ओळक्रम, अनुक्रम
ओशाळाखजील, शरमिंदा
ओरडगोंधळ, दंगा, हुल्लड
ओवाळणेऔक्षण
ओंजळभरअंजूरभर
ओसाडउजाड
ओवळाअपवित्र, अमंगल, अशुद्ध
औक्षणओवाळणे

क पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
कष्टमेहनत, श्रम, परिश्रम
कमळपंकज, पद्म, अंबुज
क्रमरांग, ओळ, अनुक्रम
कोमलसुंदर, मऊ, मृदू
कोंडाभुगा, चुरा, भूय, तूस
कुडीशरीर, देह, दागिना
कुटाळीनिंदा, कुचेष्टा, उपहास
कीर्तीप्रसिद्धी, ख्याती,
किंतुपरंतु, शंका
किंमतभाव, दर, मोल
किरणरश्मी, कर
किनाराकाठ, तट
कामगिरीकार्य
कारस्थानखल, मसलत
कल्याणक्षेम, कुशल
कठीणअवघड, बिकट
कल्पनाशक्कल, तोड
करुणादया
कार्यकाम
किमयाजादू

ख पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
खंडग्रंथ, अध्याय
खचितनक्कीच, निश्चित
खात्रीशीरनिश्चित
खुशीआनंद, प्रसन्नता, संतोष, समाधान, तोष
खुळचटबावळट, भोळसट, खुळा
खेडेगाव, ग्राम
खट्याळखोडकर, उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड
खगपक्षी, पाखरू, द्विज, विहंग, अंडज
खटकाभांडण, कलह, वाद, तंटा, झगडा
खजीलशरमिंदा, ओशाळा
खबरबातमी, वार्ता
खचितनिश्चित
खडकमोठा दगड, पाषाण
खरेपणान्यायनीती
ख्यातीकीर्ती, प्रसिद्धी, लौकिक
खात्रीशीरनिश्चित
खोड्याचेष्टा, मस्करी
खिडकीगवाक्ष
खेडेगाव, ग्राम
खटाटोपप्रयत्न

ग पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
गरजआवश्यकता, जरुरी, निकड
गयावयाविनवणी, काकुळती, याचना
गदारोळओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड
गायगो, धेनू
गीतगाणे, कवन, पद
गोपाळकृष्ण, मुरलीधर
गोडमधुर
गोंगाटगोंधळ, गलका, गलबला
गंमतमजा, मौज
गरजआवश्यकता
गर्वअहंकार
गाणेगीत, गान
गावग्राम, खेडे
गंधवास, दरवळ
गोणीपोते
गौरवसन्मान
गोषवारातात्पर्य, सारांश, संक्षेप
गोतकुळ, पिढी, गोत्र, वंश
गोष्टहकिकत, सांगी
गुलामदास

घ पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
घरगृह, निवारा, सदन, निवास
घडामोडव्यवहार, उलथापालथ
घाटघडण, ठेवण, रचना, आकार
घोडाअश्व, वारू, तुरग, हय, वाजी
घासगवत, चारा, तृण
घरटेखोपा
घागरघडा, मडके
घोडावाजी
घनजलद, ढग, मेघ, पायोधर
घडामोडव्यवहार, उलथापालथ
घाईगडबड, तातडी, त्वरा
घागरघडा,मडके
घनआर्द्र, पयोधर, जलद, अभ्र
घीटप्रौढ
घडणठेवण, रचना, आकार
घेरीझीट
घेरीभोवळ
घडाघागर
घोडाअश्व, हय, वारू
घीटशहाणा,प्रौढ

च पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
चवरुची, गोडी
चरणपाय, पाऊल
चरितार्थउदरनिर्वाह
चक्रचाक
चऱ्हाटदोरखंड
चाकचक्र
चंद्रशशी, रजनीनाथ, इंदू
चिंताकाळजी
चिडीचूपशांत
चिमुरडीलहान
चूकदोष
चेहरामुख
चौकशीविचारपूस
चिंताकाळजी
चरणपाय
चित्तअंतःकरण,मन
चांगलायोग्य, शुद्ध
चालप्रथा, पद्धत
चीरखाच, भेग
चाराघास ,गवत

छ पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
छळजुलूम,त्याचार
छंदनाद, आवड
छानसुरेख, सुंदर
छिद्रभोक
छायासावली
छेदनेचिरणे, कापणे,
छाटणेतोडणे
छटाप्रतिबिंब
छापअचानक हल्ला
छापाठसा

ज पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
जययशस्वी, विजय, यश, सफल, सिदधी
जगनियंताजगाचे नियंत्रण करणारा
जलदलवकर, शीघ्र, ताबडतोब, त्वरेने
जमीनधरती, भू, भूमी, भुई, धरणी, धरित्री
जागाठिकाण, स्थान, स्थळ
जीवनअस्तित्व, जीवित,
जिणेआयुष्य
जीवितहयात
जुनापुरातन, प्राचीन, जीर्ण
जंगलवन, रान, अरण्य, कानन, विपिन
जगदुनिया, विश्व
जत्रामेळा
जनलोक, जनता
जंगलरान
जीवप्राण
जुलूमछळ, अन्याय, अत्याचार, बळजोरी
जागृतदक्ष जागरूक
जाडलठ्ठ, स्थूल
जवळनजीक, निकट, समीप, सन्निध
जलपाणी, नीर, तोय

झ पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
झरनेवाहणे
झरानिर्झर
झिरपणेपाझरने
झेपउडी, उड्डाण, सूर
झोकादोला
झोपाळाझुला, दोला
झीटभोवळ, मूर्च्छा, घेरी
झंझावातवादळ, तुफान, वावटळ
झुंबडगर्दी, दाटी, जमाव
झेंडाध्वज, पताका, निशाण
झुंजयुद्ध, लढा, संघर्ष
झुकणेवाकणे, कलणे
झोपडीकुटीर, खोप
झोपनिद्रा
झाडवृक्ष, तरु, द्रुम
झगडाभांडण, तंटा, वाद
झगडाभांडण, तंटा
झुंजवाद, कलह
झेपउडी, उड्डाण, सूर
झुंबडदाटी, जमाव

त्र पासून समानार्थी शब्द

शब्द                                                              समानार्थी शब्द                               
त्रचढाई
त्रिदशपरमेश्वर, अलक्ष, सूर, विभूध, अलख, प्रभू
त्रासउपद्रव

ट पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
टकापैसा, पैका, जमीन मोजण्याचे माप
टणकनिबर, कठिण, धट्टाकट्टा
टिळातिलक
टिळकठिपका
टूककुशलता
टकयुक्ती
टाळाटाळर्हयगय
टगळमंगळटाळाटाळ
टोलेजंगभव्य
टोकअग्र

ठ पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
ठगचोर
ठिकाणस्थान
ठेकाताल
ठेवणरचना, आकार
ठामपक्का, कायम, दृढ
ठळकस्पष्ट, मोठे, जाड
ठरावनियम, सिद्धांत, निकाल
ठिकाणस्थान, खूण

ड पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
डोकेमस्तक, शीर्ष, शीर
डोळानेत्र, नयन, लोचन
डोंगरपर्वत, गिरी
डोकेशीर, माथा
डोकेमस्तक, शीर्ष, शीर, माथा
डोळानेत्र, नयन, लोचन, अक्ष, चक्षू
डौलरुबाब, दिमाख, ऐट
डगरउतरण, टेकडी, ढळ

ढ पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
ढगमेघ, पायोधर
ढाळणेगाळणे, आतणे, अभिषेक करणे
ढेकूळपेंड
ढिलाईचालढकल, दुर्लक्ष, दिरंगाई, हयगय
ढेपभेली
ढोंगीलबाड, भोंदू, दांभिक, फसवा
ढोलनगारा, डंका, पडघम
ढीगरास, चळत
ढळउतरण, टेकडी

त पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
तोंडआनन, वदन, मुख
तुलनासाम्य
तुरंगकैदखाना, बंदिवास
तुंडवक्र
तालठेका
ताणीस्नीताणून
तारणरक्षण
तळेसरोवर
त्वचाकातडी
तडागतलाव
तलावसरोवर, कासार
तक्रारगाऱ्हाणे
तब्येतप्रकृती
तिमिरकाळोख
तटकिनारा
तीरकाठ
तुरुंगकारागृह
तंटाझगडा
तलवारखड्ग
तात्पर्यसारांश, संक्षेप

थ पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
थट्टामस्करी, चेष्टा
थवासमूह
थोबाडगालपट
थैलीपिशवी
थट्टामस्करी, चेष्टा
थोबाडगालपट
थवासमूह
थोरमस्करी
थंडगार, शीत, शीतल
थोबाडगालपट
थवासमूह
थैलीपिशवी
थकवाशीण
थंडशीतल

द पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
दामपैसा
दगडपाषाण,खडक
दोरासूत
दौलतसंपत्ती
दोस्तीमैत्री
दोषचूक
दोरखंडचऱ्हाट
देहशरीर
देशराष्ट्र
दुष्काळअवर्षण
देखावादृश्य
दुनियाजग
दूधदुग्ध
दिवादीप,दीपक
दिवसदिन,वार
दरवाजादार,कवाड
दारदरवाजा
दिवसदिन, वार, वासर
दारिद्र्यगरिबी
देवईश्वर, विधाता

ध पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
धरतीजमीन
ध्वनीआवाज
धरणीभूमी
ध्वजनिशाण
धेनूगोमाता,गाय
धागादोरा,सूत
धंदाव्यवसाय
धनद्रव्य, पैसा, संपदा, संपत्ती, दौलत
धनुष्यकमटा, कोदंड, कार्मुक
धनाढ्यसधन
धनिकश्रीमंत
धैर्यहिंमत

न पासून समानार्थी शब्द

शब्द                                    समानार्थी शब्द                               
निर्मळस्वच्छ
नदीनदी
नजरदृष्टी
नक्कलप्रतिकृती
नमस्कारवंदन
नातेवाईकनातलग
नाचनृत्य
निश्चयनिर्धार
नियमपद्धत
निष्ठाश्रद्धा
नृत्यनाच
नोकरसेवक
नवरापती
नरेशराजा
निशाणझेंडा
नगरशहर
नालाओढा
नजरदृष्टी
नमनवंदन
नम्रगरीब

प पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
पुष्कळभरपूर, खूप,अमाप
प्रकृतीआरोग्य
पोरकाअनाथ
प्रणामनमस्कार
परिपाठअभ्यास
परिचयओळख
पक्षीअंडज
पाहुणाअतिथी
परिश्रमकष्ट
पंकजअंबुज
पद्मकमळ
प्रसिद्धीख्याती,कीर्ती
परंतुकिंतु,शंका
परिवारकुटुंब
पद्यकविता
पाखरूपक्षी,द्विज, विहंग, अंडज
पाषाणखडक
प्रसिद्धीलौकिक
पामरलाचार, दुबळा, दीन
पोतेगोणी

फ पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
फेरफटकापर्यटन,प्रवास
फळाफलक
फूलपुष्प, सुमन, कुसुम
फेरफारकलाटणी
फरकभेदभाव
फूलपुष्प
फाकडामाणीदार
फटचीर, खाच, भेग
फोडसूज, फुगलेला भाग, फुगारा
फरकअंतर, भेद
फेरफारघडामोड
फिकीरकाळजी, विवंचना
फनीसाप, भुजंग, सर्प, व्याळ, पन्नग
फाकडाहुशार, ऐटबाज, रुबाबदार

ब पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
ब्रीदबाणा
बुद्धीमती
बादशाहासम्राट
बापपिता, वडील, जनक
बाळबालक
बेतयोजना
बासरीपावा
बागउद्यान, वाटिका
बक्षीसपारितोषिक, पुरस्कार
बहीणभगिनी
बर्फहिम
बदलफेरफार, कलाटणी
बावळटखुळचट,भोळसट, खुळा
बातमीखबर
बावळाअजागळ
बावळटगबाळा
बालबच्चीकच्चीबच्ची
बैठकआसन
बगीचाउपवन
बंदिवासकैदखाना

भ पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
भोजनजेवण
भेदभावफरक
भेसळमिलावट
भाऊसहोदर
भाळकपाळ
भांडणतंटा
भारतीवैखरी
भव्यटोलेजंग
भाटस्तुतिपाठक
भाषाभारती
भरारीझेप, उड्डाण
भरवसाविश्वास
भारवजन
भुगाकोंडा
भूयतूस
भावकिंमत
भांडारकोठार
भालकपाळ
भांडणकलह, वाद, तंटा, झगडा
भोवळघेरी

म पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
मौजमजा, गंमत
मैत्रीदोस्ती
मेहनतकष्ट, श्रम, परिश्रम
मुलुखप्रदेश, प्रांत, परगणा
मुखतोंड, चेहरा
मुलगीकन्या, तनया
मुद्राचेहरा, मुख, तोंड, वदन
मुलगापुत्र, सुत, तनय
मिष्टान्नगोडधोड
मंदिरदेऊळ, देवालय
मित्रदोस्त, सोबती, सखा, सवंगडी
म्होरक्यापुढारी, नेता
ममतामाया, जिव्हाळा, वात्सल्य
मदतसाहाय्य
मजूरकामगार
महिनामास
महिलास्त्री, बाई, ललना
मजूरकामगार
मस्तकडोके, शीर, माथा
मानवतामाणुसकी

य पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
योद्धालढवय्या
युद्धलढाई, संग्राम, लढा, समर
युक्तीविचार, शक्कल
यशसफलता
यात्राप्रवास
योग्यचांगला, पवित्र
योजनाहेका ,हट्ट

र पासून समानार्थी शब्द

शब्दसमानार्थी शब्द                               
रान                               अरण्य,कानन
रेखीवसुंदर, सुबक
रुबाबऐट, तोरा
रूपसौंदर्य
रात्रनिशा, रजनी, यामिनी
रांगओळ
राष्ट्रदेश
राजानरेश, नृप
रागक्रोध, संताप, चीड
र्हासहानी
रणांगणरणभूमी, समरांगण
रक्तरुधिर
रुबाबऐट
रक्तरुधिर
रुचीचव
राष्ट्रदेश
रस्तामार्ग
रवीसूर्य
रात्ररजनी,यामिनी
राजानरेश

ल पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
ललाटकपाळ
लाकूडकाष्ठ
लौकिककीर्ती ,ख्याती
लहानचिमुरडी
लोकजनता
लोचनडोळा
लोकप्रजा
लकडागरज, जरूरी
लोभआसक्ती
लिप्साआकांक्षा, आस, मनीषा, स्पृहा
ललाटभाल, कपोल, निढळ, अलिक
लंम्बोदरधरणीधर, वक्रतुंड
लक्षप्रदगजानन, हेरंब
लग्नविवाह
लाटलहर
लोभहाव
लाजशरम
ललनाबाई, महिला
लढाईसंग्राम
लढासमर

व पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
वैषम्यविषाद
वैरीशत्रू, दुष्मन
वैराणओसाड, भकास, उजाड
वृद्धम्हातारा
वृत्तीस्वभाव
वीजविद्युर, सौदामिनी
विश्वजग, दुनिया
विसावाविश्रांती, आराम
विरोधप्रतिकार, विसंगती
विनंतीविनवणी
विद्याज्ञान
विनायकविघ्नहर्ता, गौरीनंदन, हेरंब, अमेय
वितरणवाटप, वाटणी
विश्रांतीविसावा
वेशसोशाख
वेदनायातना
वेळूबांबू
वेगगती
वेळसमय, प्रहर
वातावरणरागरंग

श पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
शिक्षादंड, शासन
शीतलथंड, गार
शीलचारित्र्य
शीणथकवा
शिवारशेत, वावर
शिवारवावर, क्षेत्र
शाळुंकाशिविलिंग
शाळाविद्यालय
श्वापदजनावर
शास्त्रज्ञवैज्ञानिक
शंकरचंद्रचूड
शहरनगर
शर्यतस्पर्धा, होड, चुरस
शक्तीसामर्थ्य, जोर, बळ
शरीरदेह, तनू, काया, कुडी, अंग
शेवटअखेर, मृत्यू, मरण
शरीरदेह, दागिना
शंकाकिंतु
शक्कलकल्पना
श्रवणकान

स पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
सोहळासमारंभ
सोनेसुवर्ण, कांचन, हेम
सूर्यरवी, भास्कर, दिनकर, सविता
सूरस्वर
सूतधागा, दोरा
सुगंधसुवास, परिमळ, दरवळ
सुविधासोय
सिंहकेसरी, मृगराज, वनराज
सिनेमाचित्रपट, बोलपट
सेवाशुश्रूषा
साहित्यलिखाण
सामर्थ्यशक्ती, बळ
सावलीछाया
सागरसमुद्र, सिंधू, रत्नाकर, जलधी
सुंदरसुरेख, रमणीय, मनोहर, छान
सुवाससुगंध, परिमल, दरवळ
स्वच्छताझाडलोट
स्फूर्तीप्रेरणा
संध्याकाळसायंकाळ
सकाळप्रभात

ह पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
हेकाहट्ट, आग्रह
हुबेहूबतंतोतंत
हुरूपउत्साह
हुकूमतअधिकार
हिंमतधैर्य
हितकल्याण
हाकसाद
हातकथा
हस्तबाहू
हकिकतकहाणी
हळू चालणेमंदगती
हल्लाचढाई
हद्दसीमा
हुकूमआदेश
हडकुळाकृश
हूडखोडकर, उनाड
हुल्लडओरड
हकिकतगोष्ट
हयघोडा
हुशारचलाख, वेगवान, तल्लख

क्ष पासून समानार्थी शब्द

शब्द                               समानार्थी शब्द                               
क्षेमकुशल
क्षमामाफी
क्षेत्रज्ञजीव
क्षीरसारअमृतसार

मराठी समानार्थी शब्द | Synonyms in Marathi 

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला समानार्थी शब्दांचे उदाहरण कसे वाटले आम्ही तुमच्यासाठी सर्व प्रकारचे समानार्थी शब्दांचे उदाहरण मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहेत आम्ही वारणाक्षर अ पासून तर शेवटपर्यंत सर्व शब्दांची समानार्थी शब्द तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आपल्याला ही समानार्थी शब्द आवडली असेल तर

आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवू शकता समानार्थी शब्दांविषयी कोणत्याही प्रकारची आपल्याला अजून माहिती देखील हवी असेल ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता आणि त्याच पद्धतीने आपल्याला अभ्यासामध्ये आलेल्या सर्व अडचणींचे उत्तर आम्ही आपल्यास देऊ शकतो म्हणून आपल्याला आलेल्या सर्व अडचणी आपण कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारू शकता आम्ही तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा नक्की प्रयत्न करूया आपण हा लेख आपल्या मित्रपरिवारांशी शेअर करून त्यांना समानार्थी शब्दांविषयी माहिती पोहोचवण्याची चांगले काम करू शकता जेणेकरून त्यांना देखील पेपरमध्ये चांगली गुण मिळू शकते धन्यवाद.

Leave a Comment